Scan TV/ Eksperti i IDM intervistë për Instrumentat për Transparencë e Llogaridhënie efektive të qeverisjes vendore

Drejtori i AMMV i ftuar në emisionin 7 pa 5 në Vizion +
July 13, 2018
Përfaqësues të 55 bashkive trajnohen për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative e Hartimin e Procedurave Standarte të Veprimit
August 13, 2018

Scan TV/ Eksperti i IDM intervistë për Instrumentat për Transparencë e Llogaridhënie efektive të qeverisjes vendore

I ftuar në emisionin “Përtëfol”, Shefqet Bruka, Ekspert i lartë per Qeverisjen Vendore i Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim duke shpjeguar Instrumentat për Transparencë dhe Llogaridhënie efektive të qeverisjes vendore, mbështetur nga Projekti STAR2, (Konsolidim i Reformës Administrative Territoriale).

Shihni intervistën e plotë:https://www.youtube.com/watch?v=tfX4BBkH3Os