Uncategorized

February 25, 2014

Procesi i decentralizimit në qendër të bisedimeve me komunitetin e donatorëve

Tiranë, 25 shkurt 2014 – U prezantua sot para Grupit Sektorial të Punës për Decentralizimin progresi që është bërë deri më tani për procesin e reformës […]
February 25, 2014

STAR Project

Support to Territorial and Administrative Reform This project aims to provide coherent operational and logistic support to the Minister of Local Issues – the central institution […]
February 25, 2014

Projekti STAR 1

Mbështetje për Reformën Administrativo – Territoriale Projekti STAR ka për qëllim të sigurojë mbështetje koherente operative dhe logjistike për Ministrin e Shtetit për Çështjet Vendore – […]
February 20, 2014

Support to Territorial and Administrative Reform – Challenges of the Process

Tirana, 12 February 2014 – The Minister of State for Local Issues, Mr. Bledi Çuçi organized today a round table discussion on the challenges of the […]