Uncategorized

September 30, 2013

Konferenca Kombëtare Për Reformën Territoriale

Tiranë, 30 shtator 2013. Reforma administrative territoriale është prioritet për Qeverinë si një strategji efektive që çon në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët, zgjerimin e demokracisë, […]
September 30, 2013

National Conference on the Administrative-Territorial Reform

Tirana, September 30, 2013. The Government has prioritized the Administrative-Territorial Reform as an effective strategy that leads to the improvement of service to citizens, the expansion […]