Uncategorized

October 13, 2013

Ligji 115/2014

Ligji “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” Relacioni i Ligjit Tabelat me 61 bashkitë (njesitë administrative përbërëse dhe […]
October 13, 2013

Ligji 115/2014

Ligji “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” Relacioni i Ligjit Tabelat me 61 bashkitë (njesitë administrative përbërëse dhe […]
October 13, 2013

Law-115-2014

  Law 115/2014 on Territorial and Administrative Division of Local Government Units in the Republic of Albania Explanatory note of the law 115/2014Table – 61 municipalities […]
September 30, 2013

Konferenca Kombëtare Për Reformën Territoriale

Tiranë, 30 shtator 2013. Reforma administrative territoriale është prioritet për Qeverinë si një strategji efektive që çon në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët, zgjerimin e demokracisë, […]