Uncategorized

October 13, 2013

Kontakt

Sekretariati teknikTel:  +355 42 277561 Adresa:KryeministriaBulevardi “Dëshmorët e Kombit”Tiranë, Shqipëri Email: info@rat.al
October 13, 2013

Kontakt

Sekretariati teknikTel:  +355 42 277561 Adresa:KryeministriaBulevardi “Dëshmorët e Kombit”Tiranë, Shqipëri Email: info@rat.al
October 13, 2013

Pyetje të shpeshta

Çfarë do të sjellë  Reforma Administrativo-Territoriale? Reforma Administrativo-Territoriale synon konsolidimin e njësive të vogla të qeverisjes vendore në njësi më të mëdha dhe më efikase, të cilat të jenë të afta për të ofruar shërbime më […]
October 13, 2013

FAQ

What does the Administrative-Territorial Reform entail?The Administrative-Territorial Reform leads to the consolidation of small local government units into larger and more efficient units that are capable […]