Uncategorized

October 13, 2013

Historik

Historik i Shkurtër i Ndarjes Administrativo-Territoriale të Shqipërisë 1912 – 1924 Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Osmane, qeveria shqiptare pranoi organizimin administrativ të sanksionuar […]
October 13, 2013

Historik

Historik i Shkurtër i Ndarjes Administrativo-Territoriale të Shqipërisë 1912 – 1924 Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Osmane, qeveria shqiptare pranoi organizimin administrativ të sanksionuar […]
October 13, 2013

Kontakt

Sekretariati teknikTel:  +355 42 277561 Adresa:KryeministriaBulevardi “Dëshmorët e Kombit”Tiranë, Shqipëri Email: info@rat.al
October 13, 2013

Contact

Technical Secretariat    Tel:     +355 42 277561Address: Prime Minister’s OfficeBulevardi “Dëshmorët e Kombit”Tirana, Albania Email: info@rat.al