Uncategorized

October 13, 2013

Who?

The Albania Government is fully committed to design, develop, and implement the Administrative-Territorial Reform in closeand meaningful cooperation with all national political stakeholders, local government representatives, […]
October 13, 2013

Rekomandime

Rekomandimet e organizatave ndërkombëtare për Reformën Administrativo-Territoriale në Shqipëri Bashkimi Europian Progresraporti i Komisionit Europian për vitin 2012 dhe 2013 në mënyrë eksplicite i referohet kryerjes […]
October 13, 2013

Rekomandime

Rekomandimet e organizatave ndërkombëtare për Reformën Administrativo-Territoriale në Shqipëri Bashkimi Europian Progresraporti i Komisionit Europian për vitin 2012 dhe 2013 në mënyrë eksplicite i referohet kryerjes […]
October 13, 2013

Historik

Historik i Shkurtër i Ndarjes Administrativo-Territoriale të Shqipërisë 1912 – 1924 Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Osmane, qeveria shqiptare pranoi organizimin administrativ të sanksionuar […]