Uncategorized

October 13, 2013

National Conference on the Administrative-Territorial Reform

October 17, 2013 Hotel Sheraton, Tirana
October 13, 2013

Konferenca Kombëtare Për Reformën Territoriale

Tiranë, 17 tetor 2013 – Qeveria e Shqipërisë shpalli nisjen e Reformës Administrativo-Territoriale me një Konferencë Kombëtare që u mbajt në Tiranë më 17 tetor 2013.
October 13, 2013

Conference

The Government of Albania will launch the Administrative-Territorial Reform with a National Conference scheduled to take place in Tirana on October 17, 2013.  The Conference will […]
October 13, 2013

Konferenca

Qeveria e Shqipërisë shpalli nisjen e Reformës Administrativo-Territoriale me një Konferencë Kombëtare që u mbajt në Tiranë më 17 tetor 2013. Konferenca shërbeu për: (i)  krijimin […]