Uncategorized

October 13, 2013

Rendi i ditës

Konferenca Kombëtare për Reformën Administrativo-Territoriale17 tetor 2013Hotel Sheraton, Tiranë RENDI I DITËS 09:00 – 09:30         Regjistrimi i pjesëmarrësve dhe i medias 09:30 […]
October 13, 2013

Rendi i ditës

Konferenca Kombëtare për Reformën Administrativo-Territoriale17 tetor 2013Hotel Sheraton, Tiranë RENDI I DITËS 09:00 – 09:30         Regjistrimi i pjesëmarrësve dhe i medias 09:30 […]
October 13, 2013

Agenda

National Conference on the Administrative-Territorial Reform October 17, 2013 Hotel Sheraton, Tirana AGENDA  09:00 – 09:30              Registration of participants and the media 09:30 – 10:30          […]
October 13, 2013

National Conference on the Administrative-Territorial Reform

October 17, 2013 Hotel Sheraton, Tirana