Uncategorized

October 13, 2013

Prezantimet

Prezantimet nga Konferenca Kombëtare për Reformën Administrativo-Territoriale. Z. Paweł Swianiewicz   Z. David Parks  Z. Lars Eric Ericsson  Z. Dritan Shutina     
October 13, 2013

Prezantimet

Prezantimet nga Konferenca Kombëtare për Reformën Administrativo-Territoriale. Z. Paweł Swianiewicz   Z. David Parks  Z. Lars Eric Ericsson  Z. Dritan Shutina     
October 13, 2013

Speakers

Mr. Paweł Swianiewicz is Professor, Head of Department of Local Development and Policy, University of Warsaw, Poland and Chair of the European Urban Research Association. His […]
October 13, 2013

Folësit

Z. Paweł Swianiewicz është Profesor dhe Shef i Departamentit për Politikat dhe Zhvillimin Vendor në Universitetin e Varshavës, Poloni, si dhe Kryetar i Shoqatës Europiane për […]