Uncategorized

October 13, 2013

History

A Brief History of the Administrative-territorial Organization in Albania 1912 – 1924    Upon the proclamation of independence from the Ottoman Empire, the Albanian government adopted […]
October 13, 2013

Historia

Historik i Shkurtër i Ndarjes Administrativo-Territoriale të Shqipërisë 1912 – 1924 Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Osmane, qeveria shqiptare pranoi organizimin administrativ të sanksionuar […]
October 13, 2013

Presentations

Presentations from the National Conference on the Administrative-Territorial Reform. Mr. Paweł Swianiewicz   Mr. David Parks  Mr. Lars Eric Ericsson  Mr. Dritan Shutina     
October 13, 2013

Prezantimet

Prezantimet nga Konferenca Kombëtare për Reformën Administrativo-Territoriale. Z. Paweł Swianiewicz   Z. David Parks  Z. Lars Eric Ericsson  Z. Dritan Shutina