Uncategorized

October 13, 2013

Documents

  GUIDELINES ON LGU DUE DILIGENCE FINAL REPORT ON PILOT PROJECT PROGRESS REPORT ON PILOT PROJECT – JANUARY 2015 PROGRESS REPORT ON PILOT PROJECT – DECEMBER […]
October 13, 2013

Map

Map 1 . Albania’s administrative-territorial organization in districts as of 2013 Map 2. Albania’s administrative-territorial organization by municipalities and communes as of 2013
October 13, 2013

Harta

Harta 1. Ndarja administrativo-territoriale e Shqipërisë në qarqe – 2013 Harta 2. Ndarja administrativo-territoriale e Shqipërisë në bashki dhe komuna – 2013
October 13, 2013

Historia

Historik i Shkurtër i Ndarjes Administrativo-Territoriale të Shqipërisë 1912 – 1924 Pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë nga Perandoria Osmane, qeveria shqiptare pranoi organizimin administrativ të sanksionuar […]