Uncategorized

October 13, 2013

Useful links

Council of Ministers www.kryeministria.al Delegation of the European Union to Albania www.delalb.ec.europa.eu Council of Europe www.coe.int Council of Europe-Office in Albania www.coe.al UNDP in Albania www.al.undp.org/albania […]
October 13, 2013

Useful links

Council of Ministers www.kryeministria.al Delegation of the European Union to Albania www.delalb.ec.europa.eu Council of Europe www.coe.int Council of Europe-Office in Albania www.coe.al UNDP in Albania www.al.undp.org/albania […]
October 13, 2013

Adresa të dobishme

Këshilli i Ministrave  www.kryeministria.al Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri www.delalb.ec.europa.eu Këshilli i Europës www.coe.int Këshilli i Europës – Zyra në Shqipëri www.coe.al UNDP në Shqipëri […]
October 13, 2013

Useful links

Council of Ministers www.kryeministria.al Delegation of the European Union to Albania www.delalb.ec.europa.eu Council of Europe www.coe.int Council of Europe-Office in Albania www.coe.al UNDP in Albania www.al.undp.org/albania […]