Publikime

June 22, 2018

Broshura e projektit STAR2

 Broshura e projektit STAR2
June 22, 2018

Fillimi i projektit për ngritjen e zyrave me një ndalesë në Njësitë e Qeverisjes Vendore

“Fillimi i projektit për një ndalesë në NJQV” është një raport për: vlerësimin e situatës aktuale të bashkive për zbatimin e Sistemit One-Stop-Shop; identifikimin e shërbimeve […]
June 22, 2018

Manual trajnimi për punonjësit e Zyrës së Arkivit dhe Protokollit të Njësive të Qeverisjes Vendore

Manuali i trajnimiy  për  punonjësit e Zyrës së Arkivit dhe Protokollit të Njësive të Qeverisjes Vendore është një manual trajnimi që synon punonjësit e Arkivës dhe […]
June 22, 2018

Raport Vlerësimi: Situata aktuale, sfidat dhe mundësitë për transparencë e llogaridhënie efektive në nivelin e Vetqeverisjes Vendore

Raporti i vlerësimit të  kryer në kuadër të asistencës që STAR 2 po u ofron 61 Bashkive të Shqipërisë për Përmirësimin e Transparencës. Vlerësimi është përfunduar […]