Projekti STAR 2

August 13, 2018

Përfaqësues të 55 bashkive trajnohen për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative e Hartimin e Procedurave Standarte të Veprimit

Projekti STAR2, (Konsolidim i Reformës Administrative Territoriale) mbështet  bashkitë e Shqipërisë në ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative dhe Hartimin e Procedurave […]
July 3, 2018

Mbledhja e 4-ët e Komitetit Drejtues të STAR2

U zhvillua në 29 qershor, pranë zyrave të PNUD, mbledhja e katërt e Komitetit Drejtues të projektit STAR2. Mbledhja u drejtua nga Zëvendës Ministrja e Brendshme, […]
June 1, 2018

Mbledhja e tretë e Komitetit Drejtues të STAR2

U zhvillua të mërkurën në 14 shkurt, pranë zyrave të PNUD, mbledhja e tretë e Komitetit Drejtues të projektit STAR2. Pikat kryesore të axhendës ishin rishikimi […]
March 11, 2018

Projekti STAR2

Dokumenti i projektit STAR 2