Aktivitete

June 1, 2018

Bashkitë Kavajë, Divjakë, Pogradec, Pustec e Maliq publikojnë vendimet on line

5 bashki të tjera i janë shtuar listës së bashkive që po mbështeten nga projekti STAR2, Konsolidim I Reformës Administrative Territoriale, për publikimin online të Vendimeve […]
June 1, 2018

STAR2 mbështet hartimin e një Modeli Standart Plani Transparence për qeverisjen vendore

Kushtetuta e Shqipërisë siguron të drejtën e informacionit dhe përcakton se kushdo ka të drejtë të marrë informacion për veprimtarinë e organeve shtetërore (neni 23 i […]
June 1, 2018

Projekti “STAR2” mbështet bashkitë Këlcyrë, Kukës, Krujë, Laç e Mirditë të publikojnë online vendimet e Këshillit Bashkiak

Projekti “STAR2” vijon mbështetjen e bashkive për publikimin online të Vendimeve të Këshillave Bashkiak me qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së organeve të pushtetit vendor […]
June 1, 2018

STAR2 takim me drejtuesit bashkiak në qarqet Shkodër e Lezhë

Projekti “STAR2”, “Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale”, zhvilloi në 3 Prill në Shkodër një takim me drejtues të bashkive të qarqeve Shkodër e Lezhë, që përmbylli […]