Aktivitete

June 22, 2018

STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar

Projekti STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar. Administrimi efektiv i të ardhurave, shpenzimeve dhe pasurive të […]
June 22, 2018

Elbasan, takimi i 4 rajonal për rritjen e transparencës së bashkive

Në Elbasan, u mbajt takimi i 4-t rajonal i mbështetur nga projekti STAR2, me qëllim konsultimin e instrumentave për rritjen e llogaridhënies dhe transparencës së autoriteteve […]
June 22, 2018

Fier, takim rajonal konsultues mbi instrumentat e llogaridhënies së bashkive

Në kuadër të mbështetjes së projektit STAR2, (Konsolidim i Reformës Administrative-Territoriale ), për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies për qytetarët, në përputhje me detyrimin ligjor për […]
June 22, 2018

Tiranë, takimi i dytë konsultues rajonal mbi instrumentat për transparencë të qeverisjes vendore

Në kuadër të mbështetjes së projektit STAR2, (Konsolidim i Reformës Administrative-Territoriale ), për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies për qytetarët, në përputhje me detyrimin ligjor për […]