Aktivitete

July 11, 2018

Prezantohen Instrumentat për Transparencë dhe Llogaridhënie Efektive

Tiranë, 11 Korrik 2018– U prezantuan  në Këshillin Konsultativ të Qeverisjes Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore Instrumentat për Transparencë dhe Llogaridhënie efektive të qeverisjes vendore. Me gjithë ekzistencën […]
July 3, 2018

Bashkitë Bulqizë, Klos dhe Dibër dixhitalizojnë dhe publikojnë on line vendimet e Këshillit Bashkiak

Bashkitë Bulqizë, Klos dhe Dibër janë mbështetur nga STAR2, Konsolidim i Reformës Administrative Territoriale, për katalogimin, dixhitalizimin dhe publikimin online të Vendimeve të Këshillave Bashkiakë. Vendimet […]
July 3, 2018

Lezhë, mbyllen sesionet informuese për menaxhimin e aseteve

Projekti STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar.   Përmes mbështetjes së projektit u organizua në 3 […]
July 3, 2018

Vlorë, sesion informues mbi procesin e menaxhimit të aseteve nga bashkitë

Projekti STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar. Përmes mbështetjes së projektit u organizua në 29 Qershor […]