Aktivitete

June 22, 2018

Zbatimet e rekomandimeve të KLSH, 21 bashki marrin pjesë në tre sesione informuese mbështetur nga STAR2

21 bashki u bënë  pjesë e tre sesioneve informuese në qytetet Kukës, Pogradec dhe Vlorë për prezantimin e mbështetjes që STAR2 do u ofrojë 61 bashkive […]
June 22, 2018

STAR2 mbështet 61 bashkitë e vendit të rrisin zbatimin e rekomandimeve të KLSH

STAR2 mbështet 61 bashkitë e vendit të përgatiten për procesin e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit dhe të rrisin zbatueshmërinë e rekomandimeve të këtij […]
June 22, 2018

Tiranë, sesioni i tretë informues mbi menaxhimin e aseteve

Projekti STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar. Përmes mbështetjes së projektit u organizua sesioni i tretë […]
June 22, 2018

Pogradec, sesion informues mbi mbështetjen e STAR2 në forcimin e kapaciteteve për menaxhimin e aseteve të bashkive

Projekti STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar. Përmes mbështetjes së projektit, zyra e konsulencës “Shapo Consulting” […]