Aktivitete

June 22, 2018

Fier, takim rajonal konsultues mbi instrumentat e llogaridhënies së bashkive

Në kuadër të mbështetjes së projektit STAR2, (Konsolidim i Reformës Administrative-Territoriale ), për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies për qytetarët, në përputhje me detyrimin ligjor për […]
June 22, 2018

Tiranë, takimi i dytë konsultues rajonal mbi instrumentat për transparencë të qeverisjes vendore

Në kuadër të mbështetjes së projektit STAR2, (Konsolidim i Reformës Administrative-Territoriale ), për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies për qytetarët, në përputhje me detyrimin ligjor për […]
June 22, 2018

Bashkitë Memaliaj dhe Malësi e Madhe publikojnë online vendimet

Bashkitë Memaliaj dhe Malësi e Madhe janë mbështetur nga STAR2, Konsolidim i Reformës Administrative Territoriale, për katalogimin, dixhitalizimin dhe publikimin online të Vendimeve të Këshillave Bashkiakë. […]
June 20, 2018

STAR2 dhe AMVV takim konsultues për koordinimin e mbështetjes në forcim të qeverisjes vendore

Ekipi i STAR2 dhe Agjencisë për Mbështetjen e Vetqeverisjes Vendore në takim konsultues për bashkërendimin e punës në mbështetje të forcimit të qeverisjes vendore dhe konsolidimit […]