Aktivitete

June 22, 2018

Tiranë, sesioni i tretë informues mbi menaxhimin e aseteve

Projekti STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar. Përmes mbështetjes së projektit u organizua sesioni i tretë […]
June 22, 2018

Pogradec, sesion informues mbi mbështetjen e STAR2 në forcimin e kapaciteteve për menaxhimin e aseteve të bashkive

Projekti STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar. Përmes mbështetjes së projektit, zyra e konsulencës “Shapo Consulting” […]
June 22, 2018

STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar

Projekti STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar. Administrimi efektiv i të ardhurave, shpenzimeve dhe pasurive të […]
June 22, 2018

Elbasan, takimi i 4 rajonal për rritjen e transparencës së bashkive

Në Elbasan, u mbajt takimi i 4-t rajonal i mbështetur nga projekti STAR2, me qëllim konsultimin e instrumentave për rritjen e llogaridhënies dhe transparencës së autoriteteve […]