Aktivitete

July 12, 2018

Bashkitë Delvinë, Sarandë, Himarë, Konispol dhe Finiq publikojnë on line vendimet e Këshillit Bashkiak

5 bashki të reja i janë shtuar  listës së bashkive që po mbështeten nga projekti STAR2, Konsolidim i Reformës Administrative Territoriale, për katalogimin, dixhitalizimin dhe publikimin […]
July 11, 2018

Prezantohen Instrumentat për Transparencë dhe Llogaridhënie Efektive

Tiranë, 11 Korrik 2018– U prezantuan  në Këshillin Konsultativ të Qeverisjes Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore Instrumentat për Transparencë dhe Llogaridhënie efektive të qeverisjes vendore. Me gjithë ekzistencën […]
July 3, 2018

Bashkitë Bulqizë, Klos dhe Dibër dixhitalizojnë dhe publikojnë on line vendimet e Këshillit Bashkiak

Bashkitë Bulqizë, Klos dhe Dibër janë mbështetur nga STAR2, Konsolidim i Reformës Administrative Territoriale, për katalogimin, dixhitalizimin dhe publikimin online të Vendimeve të Këshillave Bashkiakë. Vendimet […]
July 3, 2018

Lezhë, mbyllen sesionet informuese për menaxhimin e aseteve

Projekti STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar.   Përmes mbështetjes së projektit u organizua në 3 […]