Aktivitete

August 13, 2018

Përfaqësues të 55 bashkive trajnohen për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative e Hartimin e Procedurave Standarte të Veprimit

Projekti STAR2, (Konsolidim i Reformës Administrative Territoriale) mbështet  bashkitë e Shqipërisë në ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative dhe Hartimin e Procedurave […]
July 12, 2018

STAR2 mbështet 61 bashkitë e Shqipërisë në ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative

Projekti STAR2, (Konsolidim i Reformës Administrative Territoriale) mbështet 61 bashkitë e Shqipërisë në ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative dhe Hartimin e […]
July 12, 2018

Bashkitë Delvinë, Sarandë, Himarë, Konispol dhe Finiq publikojnë on line vendimet e Këshillit Bashkiak

5 bashki të reja i janë shtuar  listës së bashkive që po mbështeten nga projekti STAR2, Konsolidim i Reformës Administrative Territoriale, për katalogimin, dixhitalizimin dhe publikimin […]
July 11, 2018

Prezantohen Instrumentat për Transparencë dhe Llogaridhënie Efektive

Tiranë, 11 Korrik 2018– U prezantuan  në Këshillin Konsultativ të Qeverisjes Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore Instrumentat për Transparencë dhe Llogaridhënie efektive të qeverisjes vendore. Me gjithë ekzistencën […]