Aktivitete

March 9, 2018

Vlerësimi i Situatës së Qeverisjes Vendore në 15 bashki

Në kuadrin e projektit STAR 2 vijon zbatimi i procesit të Vlerësimit të Situatës së Qeverisjes Vendore. Instituti i Kerkimeve Urbane dhe Instituti Shqiptar për Kerkim […]
March 9, 2018

Ngrihet Këshilli Konsultativ i Qeverisjes Qendrore dhe Vetëqeverisjes Vendore

Për herë të parë në Shqipëri qeverisja qendrore do të jetë e detyruar të konsultohet me përfaqësues të qeverisjes vendore në lidhje me decentralizimin, financat vendore […]