Aktivitete

March 10, 2018

Manuali Amalgamimit

Udhëzues për Kontrollin e NJQV Shtojca 1 – Pyetësori për informacion Shtojca 2 – Kuadri ligjor 2.1 Kuadri ligjor i Sektoreve të Shërbimeve Publike 2.2 Kuadri […]
March 10, 2018

Konferencë kombëtare: Reforma territoriale, e nesërmja!

Tiranë, 12 qershor 2015 – Ministri për Çështjet Vendore, Bledi Çuçi prezantoi sot rrugëtimin që do të ndiqet për krijimin e 61 bashkive të reja së […]
March 10, 2018

Reforma territoriale – zgjerohet kontributi financiar i partnerëve ndërkombëtarë

4 shkurt 2015 – Përfaqësues të qeverisë suedeze, zvicerane dhe USAID-it nënshkruan sot kontributin e dytë financiar për projektin “Mbështetje për Reformën Administrativo-Territoriale” (STAR). Kontributi total […]
March 10, 2018

Ekspertizë ndërkombëtare për zbatimin e reformës territoriale – nënshkruhet kontrata me KPMG

Tiranë, 25 nëntor 2014 – Një nga kompanitë më të mëdha në botë e cila ofron shërbime profesionale në fushën e financave dhe auditimit, KPMG, do […]