Aktivitete

June 1, 2018

STAR2 mbështet rritjen transparencës së bashkive, publikohen on line vendimet e Këshillave Bashkiakë

“Rritja e transparencës dhe llogaridhënies së organeve të pushtetit vendor ndaj qytetarëve është një nga objektivat kryesor në mbështetjen për forcimin e vetqeverisjes vendore nga projekti […]
May 31, 2018

Instrumentat për rritjen e transparencës së bashkive, takim konsultues në Tiranë

Projekti STAR2, (Konsolidim i Reformës Administrative-Territoriale ), po mbështet 61 bashkitë e vendit për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien për qytetarët, në përputhje me detyrimin ligjor […]
May 30, 2018

STAR2 mbështet bashkitë në rritjen e transparencës, takim konsultues rajonal në Lezhë

Projekti STAR2, (Konsolidim i Reformës Administrative-Territoriale ), po mbështet 61 bashkitë e vendit për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien për qytetarët, në përp uthje me detyrimin […]
May 1, 2018

Takim pune me gazetarë të medias vizive

UNDP Albania dhe Projekti STAR2 (Konsolidimi i Reformës Administrative Territoriale), në bashkëpunim me Ministria e Brendshme dhe Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore zhvilloi të martën […]