Bashkitë Bulqizë, Klos dhe Dibër dixhitalizojnë dhe publikojnë on line vendimet e Këshillit Bashkiak

Lezhë, mbyllen sesionet informuese për menaxhimin e aseteve
July 3, 2018
Decentralizimi, KLSH: Bashkitë rrezikojnë kolapsin
July 4, 2018

Bashkitë Bulqizë, Klos dhe Dibër dixhitalizojnë dhe publikojnë on line vendimet e Këshillit Bashkiak

Bashkitë Bulqizë, Klos dhe Dibër janë mbështetur nga STAR2, Konsolidim i Reformës Administrative Territoriale, për katalogimin, dixhitalizimin dhe publikimin online të Vendimeve të Këshillave Bashkiakë.
Vendimet e Këshillit të bashkive gjenden në hartën dixhitale të transparencës se vendimarrjes vendore, në Vendime.al në:

http://www.vendime.al/?s=bulqize

http://www.vendime.al/?s=klos

http://www.vendime.al/?s=diber

Përmes konktraktorit INFOCIP, deri më tani është bërë e mundur dixhitalizimi dhe publikimi on line i vendimeve të Këshillave Bashkiakë, Kavajë, Divjakë, Pogradec, Pustec, Maliq, Këlcyrë, Kukës, Krujë, Laç, Mirditë Peqin, Poliçan e Rrogozhinë, Kolonjë, Patos, Mallakastër, Malësi e Madhe dhe Memaliaj.

http://www.vendime.al/?s=malesi+e+madhe
http://www.vendime.al/?s=memaliaj
http://www.vendime.al/?s=kolonje
http://www.vendime.al/?s=kavaje
http://www.vendime.al/?s=divjake
http://www.vendime.al/?s=pogradec
http://www.vendime.al/?s=pustec
http://www.vendime.al/?s=maliq
http://www.vendime.al/?s=Peqin
http://www.vendime.al/?s=polican
http://www.vendime.al/?s=rrogozhine
http://www.vendime.al/?s=kelcyre
http://www.vendime.al/?s=kukes+
http://www.vendime.al/?s=kruje
http://www.vendime.al/?s=lac
http://www.vendime.al/?s=mirdite
http://www.vendime.al/?s=Patos
http://www.vendime.al/?s=Mallakaster

STAR2 – Konsolidimi i Reformës Territoriale dhe Administrative – është një projekt i financuar nga Bashkimi Europian, Suedia, Italia, Zvicra, USAID, UNDP dhe Qeveria e Shqipërisë në mbështetje të konsolidimit të njësive vendore të Shqipërisë. Partneri zbatues i projektit është Ministria e Puneve te Brendeshme. Projekti zbatohet nga Zyra e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në Shqipëri.