Arlinda Budo

January 7, 2020

List of links for 13 municipal pages

 Municipality of Konispol  – https://www.bashkiakonispol.gov.al/ Municipality of Kelcyre – https://www.bashkiakelcyre.gov.al/ Municipality of Prrenjas –  https://www.bashkiaprrenjas.gov.al/ Municipality of Patos –  https://www.bashkiapatos.gov.al/ Municipality of Delvine –  http://www.bashkiadelvine.gov.al/ Municipality […]
January 7, 2020

List of Deliverables

Standard Templates of Revenue Management Action Plans:  1. Plani Standard i Veprimit për Taksën e Ndërtesës 3. Plani Standard I veprimit per mbledhjen e gjobave te […]
January 6, 2020

Planet e Integritetit ne 6 Bashkite Pilote

2. PI Mallakaster_ 3.PI_PATOS 4. PI_MAT 1.PI_Elbasan
November 4, 2019

Mblidhet Komiteti Drejtues i Projektit STAR2

Komiteti Drejtues i Projektit STAR2 u mblodh në takimin e tij 7-të në datë 4 Nëntor 2019. Mbledhja u drejtua nga Znj. Limya Eltayeb, Përfaqësuesja e […]